Żłobek plan dnia

7.00 – 8.15     ZBIERANIE SIĘ DZIECI DO ŻŁOBKA. ZABAWY RUCHOWE, ZABAWY W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ, ZABAWY INTEGRACYJNE, ZABAWY KOŁOWE ZE ŚPIEWEM.

8.15 – 8.30     CZYNNOŚCI HIGIENICZNE, NOCNIKOWANIE.

8.30 – 9.00    ŚNIADANIE

9.00 – 9.15     CZYNNOŚCI HIGIENICZNE PO ŚNIADANIU, ZABAWY ĆWICZĄCE SAMOOBSŁUGĘ, ZABIEGI HIGIENICZNE I PIELĘGNACYJNE.

9.15 – 9.45     ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE STYMULUJĄCE ROZWOJ PSYCHOMOTORYCZNY DZIECKA, ZAJĘCIA ZABAWY RUCHOWE KOORDYNUJĄCE CAŁE CIAŁO DZIECKA. ZABAWY MANIPULACYJNE I PALUSZKOWE, ZABAWY ROZWIJAJĄCE SPOSTRZEGAWCZOŚĆ, ZABAWY WSPIERAJĄCE ROZWOJ MOWY, ZABAWY PLASTYCZNE, ZABAWY RYTMICZNE I LOGORYTMICZNE.

9.45 – 10.15   II ŚNIADANIE.

10.15 – 10.30  CZYNNOŚCI HIGIENICZNE, ZABIEGI HIGIENICZNE I PIELĘGNACYJNE, NOCNIKOWANIE.

10.30 – 11.45  ZABAWY SWOBODNE WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ DZIECI, AKTYWNOŚĆ POZWALAJĄCA NA ODKRYWANIE, ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ, POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU.

11.45 – 12.00  CZYNNOŚCI HIGIENICZNE, PRZYGOTOWANIE DO OBIADU.

12.00 – 12.30 OBIAD.

12.30 – 14.00 LEŻAKOWANIE, SŁUCHANIE BAJEK, KOŁYSANEK.

14.00 – 14.15  ZABIEGI HIGIENICZNE I PIELĘGNACYJNE.

14.15 – 14.30  PODWIECZOREK.

14.30 – 17.00 ZABAWY SWOBODNE WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ DZIECI, POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU.

17.00           ZAMKNIĘCIE ŻŁOBKA.