Rekrutacja  na rok szkolny 2020/2021ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA PONIŻEJ.

 Zgodnie z Zarządzeniem Nr.10 /2020 z dnia 24 stycznia 2020
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
 
 
        REKRUTACJA  DO  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO 
              SŁONECZNA  KRAINA „ŁĘGOWO” W ŁĘGOWIE
      PRZEBIEGNIE WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH TERMINÓW
 
I etap rekrutacji  od 02.03.2020r. do 27.03.2020r.  – złożenie wniosku  o przyjęcie kandydata do przedszkola.
 
30.03.2020r. do 03.04.2020r.  – weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną
 
06.04.2020r. do godz 14.00 – ogłoszenie listy kandydatów
        zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 
Do  16.04.2020r. podpisanie oświadczenia przez rodziców kandydata zakwalifikowanego do przedszkola woli przyjęcia.
 
17.04.2020r. do godz. 14:00 – podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy  przyjętych i nieprzyjętych dzieci na rok szkolny 2020/2021.w I etapie rekrutacji
 

II  etap rekrutacji jeśli przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami
 
 od 11.05.2020r. do 18.05.02020r. – złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola.
19.05.2020r. do 21.05.2020r. –  weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną
22.05.2020 do
 godz 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów
do 28.05.2020r. –  podpisanie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola

02.06.2020r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2020/2021

Rodzice Dzieci uczęszczające do przedszkola W ROKU SZKOLNYM 2019/20 nie biorą udziału w rekrutacji
pod warunkiem złożenia oświadczenia kontynuacji  edukacji w naszym przedszkolu na rok szkolny 2020/2021 zgodnie z obowiązującymi przepisami
 
TYDZIEŃ PRZED ROZPOCZĘCIEM  REKRUTACJI
24.02.2020-28.02.2020